top of page

Noriu priminti apie svarbų darbą, kurį dar reikia atlikti, daugeliui Lietuvos gyventojų.


Netikėtai žiema įžengė abiem kojomis, dabar tik šilumos visiems norisi. Ir Kalėdų varpeliai jau girdėti...

Bet dar noriu priminti apie svarbų darbą, kurį dar reikia atlikti, daugeliui Lietuvos gyventojų.

Kalbu apie gyventojų nekilnojamojo turto mokestį.

Kas turi mokėti fizinių asmenų NT mokestį:

Gyventojai, kurių turimo nekilnojamojo turto (NT) bendra mokestinė vertė viršija neapmokestinamąją ribą (150 tūkst. eurų arba 200 tūkst. eurų, jei taikoma lengvata), NT mokesčio deklaracijas savarankiškai užpildyti bei mokestį sumokėti turi iki gruodžio 15 d. Tai padaryti reikia e. būdu – Elektroninio deklaravimo sistemoje (EDS), deklaracijos forma KIT715v.2 .

Už kokį turtą reikia mokėti NT mokestį?

NT mokestį moka gyventojai už gyvenamosios, sodų, garažų, fermų, šiltnamių, ūkio, pagalbinio ūkio, mokslo, religinės, poilsio paskirties statinius (patalpas), žuvininkystės statinius ir inžinerinius statinius, kai jų bendra mokestinė vertė viršija 150 tūkst. eurų sumą (arba 200 tūkst. eurų).

Savo NT vertę sužinoti galima VĮ „Registrų centras“ internetinėje svetainėje suvedus NT adresą, ar NT unikalų numerį.

Kaip deklaruoti NT mokestį?

Prisijungus prie EDS reikia pasirinkti deklaracijos formą KIT715v.2 ir joje įrašyti NT bendrą mokestinę vertę bei pasirinkti taikomą neapmokestinamąją ribą. Suvedus šiuos duomenis NT mokesčio suma apskaičiuojama automatiškai.

Nekilnojamojo turto mokesčio tarifą, intervale nuo 0,5 procento iki 3 procentų nekilnojamojo turto mokestinės vertės, nustato savivaldybės, atsižvelgdamos į vieną arba kelis iš šių kriterijų: nekilnojamojo turto paskirtį, naudojimą, teisinį statusą, jo technines savybes, priežiūros būklę, apleistumą, mokesčio mokėtojų kategorijas (dydį ar teisinę formą, ar socialinę padėtį) ar nekilnojamojo turto buvimo savivaldybės teritorijoje vietą (pagal strateginio planavimo ir teritorijų planavimo dokumentuose nustatytus prioritetus).

Mokestinis laikotarpis - Nekilnojamojo turto mokesčio mokestinis laikotarpis yra kalendoriniai metai (t.y. mokestį mokame už 2023 metais turėtą turtą).

Pagrindinės lengvatos ir išimtys:

Nekilnojamojo turto mokesčiu neapmokestinamas gyventojų NT, naudojamas pajamoms iš žemės ūkio veiklos gauti (uždirbti), švietimo darbui, socialinei globai ir socialinei priežiūrai, fizinio asmens, turinčio meno kūrėjo statusą NT naudojamas kaip kūrybinės dirbtuvės (studijos) individualiai kūrybinei veiklai, taip pat NT, esantis kapinių teritorijoje. Nekilnojamojo turto mokesčiu taip pat neapmokestinami fiziniams asmenims nuosavybės teise priklausantys ar jų įsigyjami gyvenamosios, sodų, garažų, fermų, šiltnamių, ūkio, pagalbinio ūkio, mokslo, religinės, poilsio paskirties statiniai (patalpos), žuvininkystės statiniai ir inžineriniai statiniai, kurių bendra vertė neviršija 150 000 eurų (, o asmenims, auginantiems tris ir daugiau vaikų (įvaikių) iki 18 metų, ir asmenims, auginantiems neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų, taip pat vyresnį neįgalų vaiką (įvaikį), kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, nekilnojamojo turto mokesčiu neapmokestinamoji vertė didinama iki 200 000 eurų.

Mokant būtina nurodyti nekilnojamojo turto mokesčio įmokos kodą 1001.

Parengta pagal VMI informaciją.


Comments


bottom of page