top of page

Sodros mokesčių lengvatos MB nariams?!
Vienas iš Mažosios bendrijos privalumų, lanksti mokestinė sistema. Šį kart apie Sodros mokesčių lengvatas, kuriomis gali pasinaudoti MB nariai.

VSD įmokos, kai MB narys išsiima lėšų asmeniniams poreikiams, mokamos nuo 50 procentų asmeniniams poreikiams išsiimtos lėšų sumos, kuri deklaruojama VMI (pajamų rūšies kodas 02). Tai yra, jei jūs sumokate VSD įmokas nuo MMA (išsiimdami asmeniniams poreikiams), tai išsimokėti galima 2 * MMA (dabar, kai MMA yra 840,00 eur, tai būtų 1680,00 eur).

Jei MB narys tokiu kodu pajamų neišsiima, VSD įmokų mokėti nereikia. Reikia žinoti, kad pastaruoju atveju, tuo laikotarpiu (kol nemokate VSD įmokų) nesikaupia stažas senatvės pensijai, taip pat ligos, motinystės, vaiko priežiūros ir kt. išmokoms gauti.

PSD ir VSD įmokų galite nemokėti, jei:

·       gaunate (yra paskirta) senatvės ar netekto darbingumo (invalidumo) pensiją;

·       gaunate šalpos pensiją ar šalpos kompensaciją, išskyrus šalpos našlaičių pensiją;

·       gaunate su socialinio draudimo santykiais susijusią (socialinio draudimo) senatvės ar netekto darbingumo (invalidumo) pensiją iš kitos ES narės, Europos ekonominės erdvės valstybės, Jungtinės Karalystės, Šveicarijos Konfederacijos arba šalies, su kuria Lietuvos Respublika yra sudariusi tarptautinę sutartį dėl socialinės apsaugos taikymo;

·       esate laisvės atėmimo vietose, psichikos sveikatos priežiūros įstaigose;

·       esate sukakęs senatvės pensijos amžių.

 

VSD įmokų taip pat galite nemokėti, jei tai Jūsų pirma savarankiška veikla nuo 2018-01-01 arba nuo paskutinės savarankiško darbo dienos jau yra praėję 10 metų.

 

Tokios galioja Sodros lengvatos MB nariams. Rašykite, klauskite, komentuokite…

 


bottom of page